Drie ratios voor dividendbeleggers
Drie ratio's die elke dividendbelegger moet kennen

Drie ratio's die elke dividendbelegger moet kennen

Als je overweegt om je voet in de spannende wereld van dividendbeleggen te zetten of al je eerste stappen hebt gezet; in beide gevallen is het belangrijk om te snappen hoe je een aandeel beoordeelt op (financiële) gezondheid en houdbaarheid van het dividend.

Bij het beoordelen van potentiële investeringen komen er vaak veel financiële ratio's en termen voorbij. Dit kan soms overweldigend zijn, maar in de basis is het belangrijk om te focussen op de hoofdlijnen. Voldoen die namelijk niet, dan hoef je niet verder te zoeken. In deze blog leg ik je drie veelgebruikte ratio's uit, waarmee je razendsnel een aandeel op waarde kunt schatten: de Winst per Aandeel (EPS), de Koers/Winstverhouding (P/E-ratio), en de Pay-out ratio. 

Deze ratio's helpen je begrijpen hoe een bedrijf presteert, maar ze zijn ook belangrijke hulpmiddelen bij het beoordelen van de houdbaarheid van dividenduitkeringen. 

EPS (Earnings per Share)

De EPS (Winst per Aandeel) is een belangrijk kengetal dat de winst van een bedrijf aangeeft, verdeeld over het totaal aantal uitstaande aandelen. De EPS  zegt dan ook iets over de winstgevendheid van een bedrijf. Het wordt berekent door de totale netto winst te delen door het totaal aantal aandelen van het bedrijf. Zoals de naam al doet vermoeden is het antwoord de ‘Waarde per Aandeel’ (= Earnings per Share = EPS). 

Hoe bereken je de EPS van een aandeel?

Bedrijf A heeft in het afgelopen jaar een nettowinst van $1 miljoen gemaakt. Bedrijf A heeft 500.000 aandelen uitstaan. De EPS wordt dan als volgt berekend:

EPS = Nettowinst / Aantal uitstaande aandelen

EPS = $1.000.000 / 500.000

EPS = $2,-

De EPS van Bedrijf A is dus $2. Dit betekent dat als je alle winst van het bedrijf zou verdelen onder de aandeelhouders, elke aandeelhouder $2 zou krijgen voor elk aandeel dat ze bezitten.

Wat is een gezonde EPS score?

De waarde van de EPS kan enorm variëren tussen verschillende bedrijven, sectoren en landen. Het is daarom lastig om een 'gangbare score' voor de EPS te geven. In sommige sectoren kan een EPS van 2 als hoog worden beschouwd, terwijl in andere sectoren een EPS van 20 misschien niet eens bijzonder is.

Om te bepalen of een EPS 'goed' of 'slecht' is, kun je het daarom het beste vergelijken met andere bedrijven in dezelfde sector. Als bedrijf A bijvoorbeeld een EPS van 2 heeft en andere bedrijven in dezelfde sector hebben gemiddeld een EPS van 5, dan presteert bedrijf A waarschijnlijk minder goed dan de anderen in dezelfde sector.

Bovendien is het niet alleen de absolute waarde van de EPS die telt. Het is ook belangrijk te kijken naar de groei van de EPS over de tijd. Als de EPS van een bedrijf consequent groeit, kan dit een teken zijn dat het bedrijf financieel gezond is en goed presteert. Aan de andere kant kan een dalende EPS een waarschuwingssignaal zijn.

Wat heb je aan de EPS van een aandeel?

De EPS is erg handig voor beleggers omdat het je een directe maatstaf geeft van hoeveel winst er beschikbaar is voor elke aandeelhouder. Een hogere EPS kan een indicatie zijn van een gezond, winstgevend bedrijf. Het helpt je ook om bedrijven met elkaar te vergelijken, omdat het rekening houdt met het aantal uitstaande aandelen.

Maar let op, een hoge EPS betekent niet altijd dat een bedrijf een goede investering is. Het is altijd belangrijk om naar andere ratio's en indicatoren te kijken, zoals de P/E-ratio en de Pay-out ratio, om een vollediger beeld van de financiële gezondheid van het bedrijf te krijgen.


P/E ratio (Price to Earnings)

De Prijs/Winst-verhouding, of P/E ratio (Price/Earnings ratio), is een ander belangrijk hulpmiddel voor beleggers om de waarde van een aandeel te evalueren. Het toont de prijs die je als belegger betaalt voor elke euro winst die het bedrijf maakt. Je berekent de P/E ratio door de huidige aandelenkoers te delen door de EPS.

Hoe bereken je de P/E ratio van een aandeel?

Om de P/E ratio van een aandeel te berekenen heb je de EPS en de huidige koers nodig. In het voorbeeld hieronder berekenen we de P/E ratio voor Bedrijf A. Bedrijf A heeft een EPS van 2 en de huidige koers is $15. 

P/E ratio = huidige koers / EPS

P/E ratio = $15 / 2

P/E ratio = 7,5

De P/E ratio van Bedrijf A is dus 7,5. Dat betekent dat je $7,5 betaalt voor elke voor elke dollar winst die Bedrijf A maakt. 

Wat is een gezonde P/E ratio?

Gemiddeld genomen kan een P/E-ratio tussen 15 en 25 worden beschouwd als het historische gemiddelde voor de aandelenmarkt, zoals de S&P 500 in de Verenigde Staten. Echter, dit is slechts een algemene richtlijn, want er zijn per sector en type aandeel verschillende hoogtes die normaal zijn. 

Bijvoorbeeld, groeisectoren zoals technologie hebben de neiging om hogere P/E-ratio's te hebben, omdat beleggers bereid zijn om meer te betalen voor toekomstige groei. Meer volwassen of trage groeisectoren zoals nutsbedrijven of consumentengoederen kunnen lagere P/E-ratio's hebben.

Een hoge P/E ratio kan erop duiden dat de aandelen van het bedrijf overgewaardeerd zijn, terwijl een lage P/E ratio kan suggereren dat de aandelen ondergewaardeerd zijn. Het is echter belangrijk om te onthouden dat 'hoog' en 'laag' relatieve termen zijn. Wat als een hoge of lage P/E ratio wordt beschouwd, kan variëren tussen verschillende sectoren en over de tijd.

Het is daarom nuttig om de P/E ratio van een bedrijf te vergelijken met de P/E ratio's van andere bedrijven in dezelfde sector. Ook is het nuttig om te kijken naar de historische P/E ratio van het bedrijf zelf en te bekijken of deze over de jaren heen stijgt of daalt. 

Let op: de P/E ratio is niet altijd relevant voor elk type aandeel. Bijvoorbeeld, voor REITs en BDCs is de P/E ratio vaak minder nuttig vanwege hun verschillende bedrijfsstructuren en belastingregels. Voor dergelijke aandelen kunnen andere ratio's, zoals de FFO (Funds from Operations) voor REITs, relevanter zijn.

Pay-out ratio

De Pay-out is het percentage van de winst dat een bedrijf uitkeert als dividend aan haar aandeelhouders. Het geeft je een direct inzicht in de houdbaarheid van het dividend: als een bedrijf een te hoog percentage van zijn winst uitkeert, kan dat een risico vormen voor de toekomstige betalingen, zeker als de inkomsten dalen.

Hoe bereken je de pay-out ratio van een aandeel?

De pay-out ratio kun je eenvoudig uitrekenen door het huidige jaardividend per aandeel te delen door de jaarwinst per aandeel. De uitkomst wordt uitgedrukt in een percentage. Stel Bedrijf A keert een jaardividend van $1 uit en de winst per aandeel (EPS) is 2. 

Pay-out ratio = jaardividend / EPS

Pay-out ratio = 1 / 2

Pay-out ratio = 50%

Dit betekent dat Bedrijf A 50% van zijn winst als dividend uitkeert aan de aandeelhouders. Een pay-out ratio van 50% wordt over het algemeen beschouwd als vrij veilig: het bedrijf keert de helft van zijn winst uit aan de aandeelhouders en behoudt de andere helft voor herinvestering of voor het afdekken van toekomstige dalingen in de inkomsten.

Wat is een gezonde pay-out ratio?

Net als bij de EPS en de P/E ratio is er niet één juist antwoord op deze vraag. Ook hier kan het variëren per sector en per type aandeel. wat een gezonde / veilige pay-out ratio is. Voor traditionele, winstgevende bedrijven ligt de pay-out ratio vaak tussen de 35-60%. 

REITs, die wettelijk verplicht zijn een groot deel van hun winst uit te keren, hebben meestal een hogere pay-out ratio, vaak boven de 90%. BDC's en preferred stocks kunnen ook hoge pay-out ratio's hebben. Babybonds betalen een vaste rente en hebben dus geen pay-out ratio in de traditionele zin.

Onthoud dat een hogere pay-out ratio niet per se beter is. Een zeer hoge pay-out ratio kan een rode vlag zijn dat het dividend mogelijk niet houdbaar is in de lange termijn. Daarom is het belangrijk om deze ratio's in context te zien en ze te vergelijken met andere bedrijven in dezelfde sector. Een pay-ratio boven de 100% betekent dat het bedrijf meer geld aan dividend uitkeert dan het aan winst heeft gemaakt. Als dit incidenteel is, hoeft dat niet erg te zijn, maar kijk dus wel even goed wat hier aan de hand is en hoe de historie van de pay-out ratio is. Zijn er te veel kwartalen/jaren op rij pay-out ratio's van boven de 100%? Dan ligt een dividendverlaging op de loer. Een bedrijf kan immers niet te lang meer dividend uitkeren dan dat er aan winst wordt gemaakt. 

Waar kan ik deze ratio's snel vinden?

Er zijn veel tools en websites waar je allerlei ratio's kunt vinden. Zelf gebruik ik het meeste de informatie van SeekingAlpha. Je kunt hieronder zien hoe je snel de informatie kunt aflezen uit de data.
Live proberen? Kijk zelf maar eens naar het aandeel Arbor Realty Trust (ABR) op SeekingAlpha

Arbor Realty Trust EPS en pay-out ratio


Wil je meer kennis opdoen over preferred stocks en dividendbeleggen? Word dan Dividend Genieter in de Dividend Community, Als nieuwe member laten we je niet alleen; via ons unieke New Member Onboarding programma zorgen we er samen voor dat je snel je eerste rendement verzilverd.


Over de schrijver
Reactie plaatsen