Leer Meer over Beleggen: Wat is de Payout Ratio?

Wat is de payout ratio van een bedrijf?

De dividend payout-ratio is het deel van de winst dat een bedrijf uitkeert aan zijn aandeelhouders. Dit wordt altijd uitgedrukt in een percentage; dit percentage betekent hoeveel procent van de winst wordt uitgekeerd als dividend, de dividend payout-ratio.
Wanneer de payout-ratio 100% is, betekent dit dat het bedrijf alle winst uitkeert als dividend, en dus geen winst gebruikt voor nieuwe investeringen, groei of als kas. Wanneer dit incidenteel gebeurd hoeft dat geen slecht teken te zijn, maar het is zeker iets om de gaten te houden. Verder onderzoek is dan zeker aan te raden! 

Bij hoog dividend aandelen is het vrij normaal dat een payout-ratio hoog ligt. Wat hoog en laag is in deze context is voor iedereen en elk aandeeltype anders. Zo zitten de meest Dividend Kings tussen de 35% en 75% payout ratio, terwijl REITs en BDC's vaker rond de 90% of incidenteel boven de 100& payout ratio zitten. Het belangrijkste is om het totale plaatje te begrijpen en hierin is de payout ratio een odnerdeel. 

Belangrijk: Voor de aandeeltypen BDC en REIT geldt dat de payout-ratio altijd hoog ligt, mede door de RIC-regeling die hen verplicht minimaal 90% van de winst uit te keren als dividend. REITs kennen daarnaast een andere structuur in cashflow ten opzichte van de winst, daarom wordt bij REITs de standaard payout ratio als minder relevant beschouwd. 

Reactie plaatsen