Financiële Ratio’s Begrijpen: Wat is Debt to Equity?

Wat is Debt to Equity (D/E ratio)

De Debt to Equity ratio is een manier om te meten hoeveel van het bedrijf wordt gefinancierd door schuld versus hoeveel wordt gefinancierd door eigen vermogen. Het wordt berekend door de totale schulden (Debt) te delen door je totale eigen vermogen (Equity).

Hoe reken je de D/E ratio uit?

Stel dat een bedrijf $200.000 aan leningen (Debt) heeft en dat het $100.000 eigen vermogen (Equity) in het bedrijf heeft geïnvesteerd. De D/E ratio zou dan zijn:

Debt to Equity (D/E) = $200.000 (Debt) / $100.000 (Equity) = 2

In dit voorbeeld betekent dat voor elke dollar die het bedrijf zelf in het bedrijf heeft geïnvesteerd, er twee dollar wordt geleend. Het vertelt iets over hoeveel het bedrijf vertrouwt op leningen versus eigen middelen.

Wat zegt de Debt to Equity ratio over een aandeel?

De D/E is een getal die idealiter tussen de 0.75 en 1.5 ligt. Het geeft aan in welke verhouding het bedrijf geleend geld nodig heeft ten opzichte van eigen vermogen. 

Een hogere D/E geeft aan dat het bedrijf zwaar leunt op financieringen; dit kan duiden op agressieve groei, maar ook op te weinig winstgevendheid. Andersom geldt dit ook voor een lage D/E. Dit kan gezond zijn, maar ook aangeven dat het bedrijf niet heel goed is in winstgevendheid creëren.

Reactie plaatsen